Kolhydrater - Fakta och information om Kolhydrater
Mineraler

Mineraler

Mineraler är oorganiska ämnen som finns naturligt i naturen. Totalt finns över 4000 klassificerade mineraler och dessa finns i Danas mineralklassifikationssystem. För lekmannen finns det två olika typer av mineraler:

 • Mineral som människor behöver i kroppen och äter som t.ex. järn och selen
 • Mineraler som människor bryter i naturen för att få fram metaller som t.ex. koppar eller silver. Denna typ av mineral benämns ofta malm

Minska mängd mineraler

Människor får i sig mineraler genom maten vi äter. Det finns cirka 20 olika mineraler som människan behöver ha rätt balans av i kroppen.

Under de senaste decennierna har mängden mineraler i maten vi äter minskat beroende på att avkastningen av grödor på fälten ökat och utarmat marken. Detta gör att både de grödor vi äter och djuren som äter grödor har en lägre halt av mineraler.

Därför innehåller viltkött som älg, ren, rådjur eller vildsvin men även alternativodlade ekologiska grödor högre halt av de viktiga mineralerna som vi behöver.Viktiga och nyttiga mineraler

För att kompensera bristen på mineraler och återställa mineralbalansen kan människor tillföra tillskott av de mineraler som vi har brist på. De mineraler som människor behöver är framförallt:

Mineral
 • Fluor
 • Fosfor
 • Jod är en mineral som vi ofta får via jodberikat salt
 • Järn är viktigt för blodet
 • Kalcium
 • Kalium
 • Koppar är en viktig mineral
 • Krom
 • Magnesium är viktigt för välbefinnandet och många lider av magnesiumbrist
 • Mangan
 • Molybden
 • Natrium
 • Selen
 • Zink

Det är viktigt att alla nödvändiga mineraler är på en lagom nivå och flerataler av mineralerna kan kroppen inte lagra utan behöver fylla på kontinuerligt. Vissa av mineralerna lider många svenskar brist på opch kan enklet tillföras genom kosttillskott men andra mineraler är det sälsyt att ha brist på.