Kolhydrater - Fakta och information om Kolhydrater
Långsamma Kolhydrater

De långsamma kolydraterna är en av huvudgrupperna av kolhydrater jämte de snabba kolhydrater.

Varför Långsamma kolhydrater?

Anledningen till att de långsamm kolhydraterna kallas just långsamma är för att de har långa molekylkedjor kroppens entzymer måste jobba med under lång tid för att lyckas spjälka upp. Detta innebär att när du äter långsamma kolhydrater så spjälkas delar av intaget upp till gulkos tidigt och andra tar längre tid. Detta gör att energitillförseln ut i blodet blir utdragen i tiden vilket ledar till jämnare blodsockernivåer.

De långsammaste kolhydraterna är de som människans enzymer inte klarar att spjälka över huvudtaget och kallas ibland kostfibrer och består cellulosa. T.ex. ko kan hantera dessa tack vara sina fyra magar med olika enzymer.

Nackdelar med att äta långsamma kolhydrater

En nackdel med de långsamma kolhydraterna är att kroppen har svarare att bryta ned dem vilket gör att det tar lite längre tid innan kroppen tar upp mycket energi. Det finns mänga människor och också märker av de långsamma kolhydraterna genom att bli bubbliga i magen och släpper väder.


Fördelar med långsamma kolhydrater

De snabba kolhydraterna har flera fördelar. De främsta fördelarna med långsamma kolhydrater är:

 • Risken för hjärtinfarkt minskar kraftigt om du ersätter energiintaget från skadliga mättade fetter till mer hälsosamma långsamma kolhydrater.
 • Energi i födan tas upp under längre mer utdragen tid vliket ger mättnadskänsla under lång tid
 • Blodsockernivåerna blir jämnare då födan tas upp av kroppen under en längre tidsperiod.
 • Långsamma kolhydrater minskar risken för flertalet hjärtsjukdommar kraftigt jämfört med snabba kolhydrater
 • Studier visar på att synen i högre ålder är bättre hos de som äter långsamma kolhydrater jämfört med snabba.


Rekommendation gällande långsamma kolhydrater

En lagom aktiv människa behöver cirka 2000 kcal per dag och ett gram kolhydrater innehåller 4 kcal. Om alla energi ska intas i form av kolhydrater motsvarar dett 500 gram rena kolhydrater. Normalt intas cirka hälften av energin i form av kolhydrater vilket gör att 250 gram ska vara kolhydrater.

Av dessa 250 gram skall det vara minst 200 gram långsamma kolhydrater eftersom de långsamma kolhydraterna är mycket nyttigare jämfört med snabba.

Kolhydratladdning

I samband med långlopp på cykel, skidor, löpning eller annat använder de flesta så kallad kolhydratladdning Detta innebär man fyller på glukosnivåerna i alla musklar genom att under 2 till 3 dagar äter stora mängder långsamma kolhydrater, ofta i form av pasta.

I vilken mat finns långsamma kolhydrater

De snabba kolhydraterna finns ofta i stora mängder i några av våra vanligaste fördoämnena och ofta i nyttig mat. Den vanligaste vi äter med långsamma kolhydrater är:

 • Pasta
 • Grovt bröd
 • Potatis
 • Råris
 • Bönor
 • Linser
 • Frukt
 • Mörk choklad

Kolhydrater och hjärtinfarkt

Det är välkänt att mättat fett inte är bra för hjärtat utan kan orsaka hjärtinfarkt. Något som inte alla känner till är att om energin från det mättade fettet ersätts av snabba dåliga kolhydrater i form av raffinerat och tillsatt socker så öka risken för hjärtinfarkt.

Att byta ut det mättade fettet mot långsamma kolhydrater minskar däremot risken för hjärtinfarkt vässentligt.